Calamiteiten en geweldsincidenten melden bij de Wmo-toezichthouder 

Informatie voor Wmo-zorgaanbieders 

De Wmo toezichthouder houdt toezicht op de kwaliteit van de Wmo-zorg. Hiervoor doet de toezichthouder door het jaar heen onderzoeken bij gecontracteerde zorgaanbieders en bij pgb-aanbieders.
Soms gebeurt er plotseling iets ernstigs met een inwoner die Wmo-zorg krijgt van u als zorgaanbieder. U moet denken aan gewelddadig gedrag, een suïcide(poging) of brandstichting. De inwoner heeft ernstig of blijvend letsel of overlijdt.
Deze situaties zijn in de eerste plaats heel naar voor alle betrokkenen. U als zorgaanbieder doet vanzelfsprekend eerst alles wat in een dergelijke situatie nodig is. Bijvoorbeeld: hulpdiensten waarschuwen, aandacht schenken aan de betrokkene(n) en de familie en aandacht hebben voor uw medewerker(s). U heeft hiervoor intern een protocol.
 

Bel, meld, onderzoek en verbeter!

Bel

Bel de Wmo-toezichthouder als u twijfelt of de situatie gemeld moet worden. Met hem/haar kunt u hierover goed van gedachten wisselen.

Meld

Daarna, maar in ieder geval binnen drie werkdagen, meldt u de calamiteit of het geweldsincident digitaal bij de Wmo-toezichthouder van de woongemeente van uw cliënt. Hiervoor staat een formulier op de website van Wmo-toezicht regio Gooi en Vechtstreek.

Onderzoek

De Wmo-toezichthouder neemt contact met u op en bespreekt wat de vervolgstappen zijn.

Meestal zal de Wmo-toezichthouder  aan u, de zorgaanbieder, vragen onderzoek te doen en verbetermaatregelen voor te stellen.

Verbeter

Doel van het onderzoek naar de calamiteit of het geweldsincident is om ervan te leren.

In het onderzoek gaat het dan ook om vermijdbaarheid en niet om verwijtbaarheid.

Factsheet en protocol WMO-calamiteiten en geweldsincidenten