Toezicht Wmo

De Wmo-toezichthouders letten op de kwaliteit van zorg bij gecontracteerde en pgb zorgaanbieders

Wmo-calamiteiten

Als aanbieder van ondersteuning in het kader van de Wmo bent u wettelijk verplicht om calamiteiten en geweldsincidenten te melden bij de Wmo-toezichthouders. Regio Gooi en Vechtstreek hanteert hiervoor een termijn van drie werkdagen.

Veel gestelde vragen

Deze pagina is nog onder constructie