Toezicht Wmo
De Wmo-toezichthouders letten op de kwaliteit van zorg bij gecontracteerde en pgb zorgaanbieders
Wmo-calamiteiten
Als aanbieder van ondersteuning in het kader van de Wmo bent u wettelijk verplicht om calamiteiten en geweldsincidenten te melden bij de Wmo-toezichthouders. Regio Gooi en Vechtstreek hanteert hiervoor een termijn van drie werkdagen.
Veel gestelde vragen
Deze pagina is nog onder constructie