De Wmo-toezichthouder werkt in opdracht van de gemeenten in regio Gooi en Vechtstreek.

Marjet van Elten
Wmo toezichthouder
06-20646210
wmotoezicht@regiogv.nl