Aanbieders van een Wmo-voorziening zetten zich dagelijks in voor het leveren van kwalitatief goede en veilige ondersteuning aan inwoners in regio Gooi en de Vechtstreek. De gemeenten zijn, vanaf de inwerkingtreding van de Wmo in 2015, verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de voorzieningen en het toezicht hierop.

Regio Gooi en Vechtstreek is door de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren aangewezen als toezichthouder. Dit betekent dat zij samen met Wmo-aanbieders verantwoordelijk is voor de kwaliteit van voorzieningen. De toezichthouder Wmo doet onderzoek naar de kwaliteit van de regionaal gecontracteerde aanbieders en naar de pgb-aanbieders. Zie ook factsheet toezichthouders en toetsingskader. Daarnaast beoordeelt de toezichthouder de meldingen van Wmo-calamiteiten en beslist of nader onderzoek nodig is en wie dat uitvoert. Zie ook factsheet Calamiteiten en Protocol calamiteiten

In artikel 3.4.1 van de Wmo is de meldplicht van calamiteiten bij aanbieders als volgt omschreven:

  • Iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden.
  • Geweld bij de verstrekking van een voorziening.

Wmo-aanbieders moeten calamiteiten  doorgeven via dit formulier. Indien dit niet mogelijk is, kunnen meldingen ook gedaan worden via e-mail adres: wmotoezicht@regiogv.nl.